Velkommen

På denne hjemmeside kan du læse mere om mig, mit politiske kompas, mine mærkesager og på såvel landsplan som lokalt i Varde byråd.

God fornøjelse!

“Politik med respekt, orden og ansvar for dig og din familie”

Del via:

Bliv en del af holdet

Som medlem får du direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dine livsvilkår og for hele Varde Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være medlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab hvor du yder en aktiv indsats i eks. fokusgrupper, valgkamp eller i bestyrelsen. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Varde og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, og vil være en del af et parti der forener det liberale, det konservative og det national konservative så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Du har som medlem en direkte indflydelse på hvem der bliver opstillet til kommunal, regions og folketingsvalg.

Fordel 2

Du har som medlem en direkte adgang til de siddende folkevalgte og kan tillige komme i betragtning til de mange forskellige hverv og poster som de politiske partier udpeger medlemmer til.

Fordel 3

Du er kan som medlem påvirke partiets og eks. byrådsgruppens politik til konkrete emner.