En grønnere fremtid for de næste generationer

Den grønne omstilling er en bunden dagsorden. Vi kan samle hele Danmark om en grønnere fremtid og gøre den grønne omstilling til en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst for Varde. Vi smider ikke regningen i børneværelset.

Nedbringelse af CO2 udledningen er en bunden opgave. Vi skal ikke forarme os for at opnå de mål og de resultater, der er påkrævet. Vi kan gennemføre en intelligent og smart grøn omstilling, og det vil betyde nye krav til både vores adfærd og vores levevis. Vi skal målrettet og konsekvent gribe de mange nye muligheder som en grønnere og mere bæredygtig levevis også føre med sig. Vi har allerede i dag mange erhvervsmæssige styrkepositioner på klimaområdet og dem skal der være flere af.

Vi skal gøre klimaomstillingen til den økonomisk vækst “driver”, og den skal bære både os selv, men ikke mindst også Varde kommune ind i fremtiden. Vi vil i de kommende år styrke indsatsen både for Varde kommunes egen omstilling, men også understøtte vores erhvervslivs omstilling og den grønne innovation. Vi kan kun ved en samlet og fælles indsats komme i mål med klimaomstillingen.

I klimadebatten er det vigtigt at vi taler samme sprog. Bæredygtighed er et stort ord men betyder at hvis vi skal leve bæredygtigt, så skal vi aflevere Varde kommune til de kommende generationer end den, vi overtog. Det gælder i vores optik både hvad angår klimaet, biodiversiteten og ikke mindst naturen, der lider, og som hvis vi skal i mål med både klima og biodiversitet, skal have mere plads. Vi skal skabe plads til mere natur. Vi skal skabe mere sammenhængende natur, og vi skal videreføre de mangeårige indsatser, som har været rettet imod såvel sikring af rent drikkevand som rejsning af mere skov. Sidst, men ikke mindst skal vi i fællesskab sikre vores udsatte områder imod de forandringer i vejr og nedbør, som klimaforandringer uvægerligt vil medføre.