Mine mærkesager

Kommunalpolitik

For dig og hele Varde kommune

Navnet på vores valgprogram er valgt for at understrege vigtigheden af at vores politik sætter dig og borgerne i Varde kommune i centrum – uanset om du så bor i Varde by eller i en af vores mange dejlige landsbyer eller oplandsbyer. Vi er en kommune og der i den over de seneste par år opbygget en falsk modsætning imellem Varde by, som mange mener er blevet forfordelt og “resten” af kommunen. 

Det går ikke. Vi er nødt til at stå sammen og arbejde i fællesskab på at Varde kommune når ud i alle ender af kommunen og at der leveres et ensartet serviceniveau til alle borgere uanset hvor de bor i kommunen. 

Coronakrisen.

Coronakrisen har ramt os alle hårdt. Ikke siden 2. verdenskrig en krise i så høj en grad grebet ind i vores muligheder for at leve vores liv, arbejde eller drive vores virksomhed. Krisen vil uden tvivl blive hængende over os som en skygge i et godt stykke tid endnu og Coronakrisens omkostninger og ofre er desværre mange. Der venter os derfor en stor opgave med at få genåbnet og genrejst både Varde kommune og Danmark. Coronakrisen kommer i skrivende stund også til at lægge en meget stor skygge hen over det forestående kommunalvalg. Enhver krise kalder på politisk lederskab og et tæt samarbejde, hvis det skal lykkedes at trække Varde kommune sikkert igennem krisen og ud på den anden side til den normalitet, vi alle savner. 

Coronakrisen har tvunget os i en umenneskelig isolation. Det er uvant for os mennesker, der er sociale væsener at skulle isolere sig. I den kommende tid skal derfor rettes et skrapt fokus på vores omsorg overfor hinanden. Om det er den ældre, der har siddet indespærret i månedsvis, eller det der den unge, som har måtte ”leve” ufrivilligt bag skærmen, og som føler deres ungeliv, er blevet stjålet er ligegyldigt. Vi skal gribe hinanden og med omsorg, opmærksomhed og næstekærlighed genopbygger det helt unikke vi end ikke vidste, hvor dyrebart var – før det blev taget fra os. 

”Intet er skidt for noget, uden det er godt for noget andet” det gælder også for Coronakrisen, og krisen har vist os, hvordan vi kan arbejde smartere og mere fleksibelt. Vi har for alvor nedbrudt mange barriere for det digitale samarbejde og for en mere fleksibel arbejdsdag, og vi har opdaget de mange muligheder digitaliseringen giver os for at skabe bedre balancer imellem arbejde og fritid, som det giver og spare både penge og CO2 samtidig. 

Krisen har også ført flere aktører sammen eks. på det sociale område. Det har skabt mange nye alliancer som vi skal forstå at videreføre da det bidrager med en stor merværdi for og en bedre koordinering. Indtil nu er Varde sluppet relativt mildt igennem krisen, hvis man ser bort fra afviklingen af minkerhvervet og de mange afsavn og den ensomhed, som har ramt mange ældre, sårbare, syge og ikke mindst de unge. 

Sammen står vi stærkest og Vi har ikke råd til at stå alene!

Link: Læs videre i vores kommunalpolitiske program for Varde kommune 2022-2025 her