Hjælp og omsorg, når du har brug for det.

Du skal føle dig tryg. Derfor skal både vores sundhedsvæsen, ældrepleje og behandling af handicappede være i verdensklasse og ske i et tæt samarbejde med dig, kommune og region. I det nære sundhedsvæsen skal der være tid til dig og din familielæge skal være din faste støtte hele vejen igennem din behandling.

Har du hjælp behov skal du kunne stole på at der er hjæp af få og at den hjælp eller behandling bliver leveret med værdighed, ordentlighed og med respekt for dine ønsker.

Ordentlighed, respekt, tryghed, værdighed og nærvær er de værdier, som skal kendetegne den omsorg, som vores ældre borgere i Varde kommune skal mødes med. Vi ønsker at understøtte de ældres trivsel, og vi mener, at der er vigtigt, at man efter et langt liv kan blive boende i sit lokalsamfund – også den dag, hvor det er nødvendigt med en plejehjemsplads.

Forebyggelse af sygdommen skal have bæring på alle dele af vores kommunes virke, men ansvaret for et sundt og aktivt liv kan aldrig blive et kommunalt ansvar. Det er dit eget. Vi vil som kommune gerne vil skabe rammerne for, at du og dine har mulighed for at leve et sundt liv, og vi har et ansvar for at hjælpe dig, hvis du ikke selv kan tage vare på din egen sundhed. Vi har ikke råd til at lade være. 

Sundhed betyder at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at man som menneske kan leve det liv, man ønsker. Det handler både om at have et langt liv og et godt liv. Vi ønsker at præge vores børn – i såvel vores daginstitutioner som i vores skoler til at leve et aktivt liv, bruge naturen og dyrke et aktivt fritidslivet. 

Sundhedsudgifterne stiger år for år i hele landet, og det er vi som kommune nødt til at tage alvorligt. Vi ønsker nok alle et liv, hvor vi klarer os selv og ikke har brug for kommunen. Men så heldige er alle ikke. Der kan være mange årsager til, at man kan blive sårbar i en periode og have brug for en ekstra hånd. Og når det sker, skal vi som kommune være klar. 

Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet – have mulighed for at trives hver dag. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig arbejde, indgå i det sociale liv og deltage aktivt i samfundet. 

Derfor tager vi i vores tilgang til sundhed afsæt i en bred tilgang til sundhed som begreb, hvor vi ser sundhed som mere end blot fravær af sygdom, men som både fysisk, psykisk og socialt velvære. Vi skal støtte dig til en meningsfuld hverdag, hvor du er så selvstændig som mulig, hvad enten det er med eller uden sygdom. For uanset om vi forebygger, behandler eller fremmer sundheden, så handler det hele tiden om at understøtte det gode og sunde hverdagsliv for alle kommunens borgerne. 

 Et møde med kommunen skal opleves som meningsfuldt og som er tilpasset den enkeltes behov og livssituation. Det kræver mere samarbejde på tværs af kommunen med hospitalet og med de praktiserende læger.